Primary tabs

THÔNG BÁO Tuyển sinh Lớp 6 Năm học: 2016 - 2017

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Lớp 6

Năm học: 2016 - 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-THSP ngày 30/5/2016 về việc tuyển sinh năm học 2016 - 2017 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã được BGH Trường Đại học An Giang phê duyệt.

Nay Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm phạm thông báo về việc tuyển sinh vào Lớp 6 năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Điều kiện, địa bàn và chỉ tiêu xét tuyển 

1. Điều kiện: Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5, Năm học 2015 – 2016 tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm và các trường Tiểu học khác trong tỉnh.

2. Địa bàn tuyển sinh: Toàn tỉnh An Giang. 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: Thu nhận các học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm học 2015 - 2016. Tuyển thêm 110 học sinh từ các trường Tiểu học khác.

II. Thời gian, địa điểm phát đơn và nhận hồ sơ tuyển sinh

1.Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 28/6/2016.

Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Thứ bảy làm việc buổi sáng.

2. Địa điểm: Văn phòng Trường PT Thực hành Sư phạm.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

Đơn xin chuyển trường (theo mẫu); phiếu liên lạc; giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh (nếu có), (bản photo).

4. Công bố kết quả: 7 giờ 30, ngày 11/7/2016.

 

Mọi chi tiết liên quan vấn đề tuyển sinh vào Lớp 6, xin liên hệ Văn phòng hoặc gọi số 0763 953999 -  0763 952979 để được giải đáp./.

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                   Hoàng Huy Sơn