Primary tabs

Trường PT Thực hành Sư phạm tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

     Vào lúc 9 giờ ngày 27/8/2016, tại hội trường 180, trường PT THSP đã tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017. Đến dự có Ban Giám hiệu nhà trường; Ban đại diện Cha mẹ HS năm học 2015-2016; Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, GVCN và Ban Đại diện CMHS các lớp.

     Mở đầu đại hội, thầy Hoàng Huy Sơn – Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo sơ lược về các hoạt động và thành tích của trường năm học 2015-2016. Tiếp đến, ông Hoàng Quốc Toàn đại diện Ban đại diện Cha mẹ HS năm học 2015-2016 thông qua tình hình hoạt động và thu chi Quỹ Hội PHHS năm học trước. Thầy Hoàng Huy Sơn – Hiệu trưởng thông qua tổng hợp ý kiến cha mẹ HS từ các lớp và cùng các thầy trong BGH, Ban đại diện CMHS giải trình các ý kiến này. Các ý kiến xoay quanh những vấn đề như tình hình học tập và rèn luyện của HS, các khoản thu, cơ sở vật chất và các vấn đề về bán trú của học sinh tiểu học…

Đại hội cũng đã bầu ra Ban đại diện Cha mẹ HS của trường năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng ban.

2. Ông Đặng Hồng Đức – P.Trưởng ban.

3. Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc – P.Trưởng ban.

4. Bà Nguyễn Đăng Thị Phượng Linh – P.Trưởng ban.

5. Ông Cao Văn Tâm – P.Trưởng ban.

6. Phạm Hoàng Nam – P.Trưởng ban.

7. Võ Thanh Tùng - Ủy viên

8. Ông Hoàng Quốc Toàn - Ủy viên

9. Ông Phạm Văn Luận - Ủy viên

10. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên

11. Ông Trần Thanh Phong - Ủy viên

12. Ông Lê Việt Anh - Ủy viên

13. Ông Thang Nguyên Đạt - Ủy viên

14. Bà Lâm Thiên Chương - Ủy viên

15. Ông Phạm Xuân Phú - Ủy viên

C.Trân