Primary tabs

nttuan

NGUYỄN THANH TUẤN

CHỨC VỤ: 
Giáo viên
TRÌNH ĐỘ: 
Thạc sĩ
NĂM SINH: 
25/03/1987
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
1/3/2017
SĐT: 
0915954281