Primary tabs

Danh sách Ban Chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2017 - 2018

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email


 

Vũ Quốc BìnhTỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘIGV

 

STT

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

GHI CHÚ

1

Trần Đặng Châu Anh

5A

 

2

Võ Trần Nhã Trúc

7E

 

3

Nguyễn Đức Phú

6H

 

4

Lê Nguyễn Tâm Như

6A

 

5

Nguyễn Đông Nghi

6B

 

6

Trần Ngọc Gia Hân

6B

 

7

Nguyễn Kiều Anh

6C

 

8

Võ Ngọc Cát Tiên

7A

 

9

Bùi Thị Thùy Hương

7B

- LĐP. Phong trào

10

Nguyễn Huỳnh Giao

7B

 

11

Nguyễn Dương Trường Phúc

7H

 

12

Mai Đăng Khoa

8A

- LĐP. Học tập

13

Lâm Mai Tuấn Kiệt

8E

 

14

Lê Nguyên Hồng Phúc

8C

- Liên Đội trưởng

15

Nguyễn Đức Thịnh

8C