Primary tabs

Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Danh sách Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Nhiệm kỳ 2012-2013

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Võ Văn Dễ

Bí thư Đoàn trường

ĐT: 0979.038.423

Email: vvde@agu.edu.vn

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Đoàn trường trước Chi ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự, công tác phát triển Đoàn, phát triển Đảng;

- Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục định hướng tư tưởng trong đoàn viên, HS

- Báo cáo với công tác đoàn với BGH, đoàn cấp trên

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong hệ thống đoàn;

- Các hoạt động xây dựng môi trường Sư phạm trong nhà trường

- Xử lí học sinh vi phạm

 

 

Văn Hoàng Anh

Phó Bí Thư

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Nề nếp học sinh và hoạt động thi đua trong trường

- Các hoạt động thể thao

- Xử lí học sinh vi phạm

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động theo chủ điểm và các cuộc thi tìm hiểu

- Xây dựng các nội dung SHDC, SHCN

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh khối 10

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư

 

Nguyễn Văn Tấn

UV Thường vụ

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của đoàn viên chi đoàn giáo viên

- Quản lí Chi đoàn GV, phân công các hoạt động của đoàn trường đến từng ĐVGV

- Theo dõi các hoạt động thi đua, rèn luyện của ĐVGV làm cầu nối giữa đoàn trường và ĐVGV

- Tham mưu các hoạt động thi đua khác trong nhà trường với đoàn trường

- Xây dựng các nội dung SHDC

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư

 

Huỳnh Thị Kim Ngân

UV Thường vụ

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Thủ quỷ Đoàn trường, theo dõi việc thu đoàn phí của các Chi đoàn

- Quản lí các văn bản, sổ sách của Đoàn trường

- Quản lí và theo dõi các cuộc vận động, quyên góp từ thiện, vì cộng động,....

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh khối 8

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư

 

Võ Văn Sịnh

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Các hoạt động xây dựng cảnh quan Sư phạm trong nhà trường

-  Phụ trách các hoạt động của Thanh, Thiếu niên.

- Quản lí đội thanh niên tình nguyện, các hoạt động của các câu lạc bộ đội – nhóm chuyên trách

- Xử lí học sinh vi phạm và công tác giáo dục học sinh

- Hỗ trợ nề nếp và công tác thi đua của các lớp

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh khối 11

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư

 

Trần Thị Châu Trân

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Thư ký Đoàn trường

- Theo dõi và quản lí các hoạt động tuyên truyền giáo dục, rèn luyện lối sống lành mạnh của Đoàn viên

- Quản lí việc xem xét và kết nạp đoàn viên mới

- Viết bài đưa tin về hoạt động của đoàn trường

- Xây dựng chương trình phát thanh học đường, các bài viết tuyên truyền các ngày chủ điểm

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh khối 6

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư

 

Võ Quang Nhân

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Phụ trách công tác kiểm tra giám sát trong hệ thống Đoàn: Trực nhật, thi đua,...

- Xử lí học sinh vi phạm

- Hỗ trợ quản lí các hệ thống âm thanh do Đoàn trường quản lí

- Hỗ trợ nề nếp và công tác thi đua

- Phụ trách các hoạt động Văn – Thể - Mỹ

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh khối 9, 12

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư

 

Lê Quốc Dũng

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Phụ trách quản lí các thiết bị phục vụ các hoạt động: hệ thống âm thanh, thiết bị kỹ thuật khác,...

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong hệ thống đoàn

- Theo dõi các hoạt động dạy học của ĐVGV

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh khối 7

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Bí thư

 

Trần Lý Thanh Khiết

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Làm kênh thông tin của đoàn trường với các chi đoàn khối 12

- Quản lí và thu đoàn phí của các chi đoàn trong khối, quỷ Vì đàn em,....

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Đoàn trường

 

Nguyễn Thị Anh Thư

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Làm kênh thông tin của đoàn trường với các chi đoàn 11B

- Quản lí và thu đoàn phí của các chi đoàn trong khối, quỷ Vì đàn em,...

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Đoàn trường

 

Đoàn Lưu Bảo Trân

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Làm kênh thông tin của đoàn trường với các chi đoàn 11C

- Quản lí và thu đoàn phí của các chi đoàn trong chi đoàn, quỷ Vì đàn em,....

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Đoàn trường

 

Lê Quốc Chánh

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Làm kênh thông tin của đoàn trường với các chi đoàn khối 11B

- Quản lí và thu đoàn phí của các chi đoàn trong khối, quỷ Vì đàn em,....

- Quản lí đội Thanh niên tình nguyện

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Đoàn trường

 

Hồ Thị Tuyết Trân

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Làm kênh thông tin của đoàn trường với các chi đoàn khối 10

- Quản lí và thu đoàn phí của các chi đoàn trong khối, quỷ Vì đàn em,....

- Hỗ trợ Đoàn trường công tác đoàn tịch

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Đoàn trường

 

Trần Hoàng Nam

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Làm kênh thông tin của đoàn trường với các chi đoàn khối 10

- Quản lí và thu đoàn phí của các chi đoàn trong khối, quỷ Vì đàn em,....

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Đoàn trường

 

Bùi Nguyễn Thị Kim Chi

UV BCH

ĐT: .............................

Email: .........................

 

- Hỗ trợ đoàn trường quản lí Đội cờ đỏ

- Làm kênh thông tin của đoàn trường với các chi đoàn khối 11

- Quản lí và thu đoàn phí của các chi đoàn trong khối, quỷ Vì đàn em,....

- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và phân công của Đoàn trường