Primary tabs

Môn Toán 12

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Tuần 4
 từ 20 - 26/4/2020

Hình học

+ Bài học

+ Video 1 (tk)

+ Video 2 (tk)

+ Bài tập
Tuần 3
từ 13 - 19/4/2020

Hình học

+ Bài 2

+ Video (tk)+ Bài tập
  
Tuần 2
từ 06 - 12/4/2020
 + Video+ Bài tập
Tuần 1
từ 01 - 05/4/2020
 

+ Bài học

+ Video+ Bài tập