Primary tabs

Ban chấp hành Công Đoàn

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

          Danh sách Ban chấp hành Công Đoàn bộ phận XIV nhiệm kỳ 2017-2022

Đang cập nhật

Ths. LÊ VĂN ĐIỀN
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đang cập nhật

VÕ QUANG NHÂN

PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đang cập nhật

NGÔ THANH HUYỀN

ỦY VIÊN

Đang cập nhật

DƯƠNG MỸ LIÊN

ỦY VIÊN

Đang cập nhật

PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT

ỦY VIÊN
Đang cập nhật

ĐÀO MINH HUỆ

 

ỦY VIÊN

 

Đang cập nhật

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

 

ỦY VIÊN