Primary tabs

Môn Toán học 7

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Tuần 5
từ 27/4 - 3/5/2020
Hình học+ Bài 2+ Video
(Hạn nộp
04.5.2020)
Đại số+ Bài 4+ Video
(Hạn nộp
01.5.2020)
Tuần 4
từ 20 - 26/4/2020
Hình học+ Bài 1+ Video
(Hạn nộp
29.4.2020)
Đại số+ Bài 3+ Video+ Bài tập
 Tuần 3
từ 13 - 19/4/2020
Đại số+ Bài học+ Video+ Bài tập
Tuần 2
từ 06 - 12/4/2020

Hình học

+ Bài 7

+ Video

+ Bài tập
Tuần 1
từ 01 - 05/4/2020

 

+ Bài học

+ Bài tập

 

Nguyễn Thị Thanh Loan0918467391ntthanhloan@agu.edu.vn7 A, B, C, D
Lư Minh Ngọc0983686062lmngoc@agu.edu.vn7 E, G
Lê Uyên Phương0917986844luphuong@agu.edu.vn7 H