Primary tabs

Môn Sinh học 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 45

+ Ôn tập

+ Video

 

Bài tập

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 42

+ Bài 43

+ Video 1

+ Video 2

+ Bài tập
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 40

+ Bài 41

+ Video

+ Bài tập
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video

+ Bài tập
- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

 

Phan Thị Trúc Linh0939836872pttlinh@agu.edu.vn6 C

Tô Nguyệt Nga0919257752tnnga@agu.edu.vn6 D, E, G, H

Tin liên quan

Pages

Tin tức khác

Pages