Primary tabs

Môn Sinh học 8

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 43

+ Bài 45

+ Video

+ Kiểm tra

15 phút

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 41

+ Bài 42

+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 39

+ Bài 40

+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

+ Bài tập

Tin liên quan

Pages

Tin tức khác

Pages