Primary tabs

Môn Sinh học 7

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Tuần 5
 từ 27/4 - 3/5/2020
+ Video
Tuần 4
 từ 20 - 26/4/2020
+ Video
(lớp thú)
Tuần 3
từ 13 - 19/4/2020
+ Video+ Bài tập
Tuần 2
từ 06 - 12/4/2020
+ Video+ Bài tập
Tuần 1
từ 01 - 05/4/2020
+ Video+ Bài tập

 

Nguyễn Thanh Đào0917300184nguyenthanhdao@agu.edu.vn7 A, B, C, D
Nguyễn Thị Thu Thanh0937528454nttthanh@agu.edu.vn7 E, G, H

ngu

Tin liên quan

Pages

Tin tức khác

Pages