Primary tabs

Ban giám hiệu

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Email: ntntho@agu.edu.vn
 

Phó Hiệu trưởng: Ths. Lê Văn Điền

Email: lvdien@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Văn Phòng: 076.3605701
  • Di động: 0985.861.851

 

Đang cập nhật

Phó Hiệu trưởng: Ths. Dương Phú Điền

Email: dpdien@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Di động: 0918.405.651