Primary tabs

Ban Giám Hiệu

CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2024
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hiệu trưởng: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Email: ntntho@agu.edu.vn
 

Phó Hiệu trưởng: Ths.Lê Văn Điền

Email: lvdien@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Văn Phòng: 076.3605701

 Đang cập nhật

Phó Hiệu trưởng: Ths.Lê Bảo An

Email: lban@agu.edu.vn