Primary tabs

Ban Giám Hiệu

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hiệu trưởng: Ths.Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Email: ntntho@agu.edu.vn
 

Phó Hiệu trưởng: Ths.Lê Văn Điền

Email: lvdien@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Văn Phòng: 076.3605701
  • Di động: 0985.861.851

 

Đang cập nhật

Phó Hiệu trưởng: Ths.Dương Phú Điền

Email: dpdien@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Di động: 0918.405.651

 Đang cập nhật

Phó Hiệu trưởng: Ths.Lê Bảo An

Email: lban@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Di động: 0973.236.994