Primary tabs

Môn Toán 9

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài học 1

+ Bài học 2

(Sở GDĐT AG)

+ Video 1 (tk)

+ Video 2 (tk)

+ Bài tập

(Hình học)
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020: + Video (tk) 
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video (tk)+ Bài tập
- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:

+ Bài học

+ Video+ Bài tập