Primary tabs

Môn Anh văn 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Tuần 5
  từ 27/4-3/5/2020
10 năm
Tuần 4
  từ 20-26/4/2020
10 năm
+ Video
Tuần 3
 từ 13-19/4/2020
10 năm
(Ôn tập kt15 phút)
+ Video (tk)
+ Bài tập
Tuần 2
từ 06-12/4/2020
10 năm
 

 

Phạm Hoàng Anh0383095496phanh@agu.edu.vn6 A, B
Nguyễn Thị Mỹ Kiều0944242513ntmkieu@agu.edu.vn6 C, D
Tăng Kim Thủy0898088928kthuy9d2@gmail.com6 E, G
Nguyễn Thị Tuyết Nhung0847660900nhungthsp@gmail.com6 H