Primary tabs

Môn Ngữ văn 7

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Tuần 5
 từ 27/4 - 03/5/2020
 
+ Video
+ Bài tập
Tuần 4
 từ 20 - 26/4/2020
+ Video
Tuần 3
từ 13 - 19/4/2020
+ Video (tk)
+ Bài tập
Tuần 2
từ 06 - 12/4/2020
+ Bài tập
Tuần 1
từ 01 - 05/4/2020
+ Bài tập

  

Lê Trí Tâm letritamnv@gmail.com7 A, B, C
Văng Thị Tuyết Nhung vttnhung@agu.edu.vn7 D, E
Lê Thị Hoàng Oanh0985105585lthoanh@agu.edu.vn7 G, H