Primary tabs

Môn Công nghệ 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 18

+ Video+ Bài tập
- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 18

+ Video+ Bài tập
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 17

+ Video+ Bài tập
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

 

Đoàn Huy Tường0973830981dhtuong@agu.edu.vn6 A, B, C, D, E, G, H

Tin liên quan

Pages

Tin tức khác

Pages