Primary tabs

Môn Công nghệ 7

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4-03/5/2020:

+ Bài 40

+ Video+ Bài tập
- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 39

+ Video+ Bài tập
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 38

+ Video+ Bài tập
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

 

Ngô Thanh Huyền0987700445nthuyen@agu.edu.vn7 A, B, D, E, H

Đoàn Huy Tường0973830981dhtuong@agu.edu.vn7 C, G