Primary tabs

Môn Địa lí 8

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020:

+ Bài 28

+ Bài 29

+ Video

- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 24

+ Bài 26

+ Video

 

(kiểm tra
15p)
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 23

+ Bài 24

+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2

- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học 1

+ Bài học 2

+ Video

+ Bài tập 1

+ Bài tập 2