Primary tabs

Môn Tin học 7

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 9

+ Video+ Bài tập
- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 8

+ Video+ Bài tập
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài TH7

+ Video+ Bài tập
- Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020:

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

 

Phan Hồng Yến0916293726Phyen@agu.edu.vn7 D
Lê Thị Minh Nguyệt0988965947ltmnguyet@agu.edu.vn7 A, B, C, H
Nguyễn Thị Phương0977758895ntphuong@agu.edu.vn7 E, G