Primary tabs

Môn Địa lí 6

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020

+ Bài 22

+ Video+ Bài tập

Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020

+ Bài 21

+ Video+ Bài tập

Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020

+ Bài 20

+ Video+ Bài tập

Tuần 2: từ 06 - 12/4/2020

+ Bài học

+ Video+ Bài tập

 

Trần Thị Thuận Hải0982079880thuanhai2222@gmail.com6 G, H