Primary tabs

Môn Nghề 11 (Tin)

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
- Tuần 5: từ 27/4 - 3/5/2020:

+ Bài 27

+ Video+ Bài tập
- Tuần 4: từ 20 - 26/4/2020:

+ Bài 26

+ Video+ Bài tập
- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 25

+ Video+ Bài tập