Primary tabs

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Thực hiện Công văn số 1369/ĐHQG-VP ngày 27 tháng 7 năm 2020 của ĐHQG TPHCM về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu trường PT Thực hành Sư phạm thông báo đến toàn thể CB - GV - NV và học sinh một số nội dung sau:

1/ Không được  chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở để cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động, học sinh tự bảo vệ sức khỏe, tiếp tục tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID- 19.

2/. Đề nghị toàn thể CB - GV - NV và học sinh toàn trường PT Thực hành Sư phạm từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020, chủ động khai báo Y tế, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà (đồng thời lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế khi có triệu chứng của bệnh), cụ thể như sau: 

- Đối với học sinh: khai báo cho GVCN nắm tình hình và chủ động khai báo y tế tại địa phươngNhờ GVCN thông tin đến toàn thể HS lớp mình chủ nhiệm để nắm rõ.

- Đối với CB - GV - NV: thực hiện khai báo y tế theo mẫu (đợt 1) và gửi lại cho Thầy Mi Y tế.

Nội dung Công văn số 1369/ĐHQG-VP xem tại đây.

Ban Giám hiệu yêu cầu các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung trên.