Primary tabs

Thông báo Kế hoạch Rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Kính chào quý Thầy Cô,

Trường PT Thực hành Sư phạm xin gửi đến quý thầy cô 05 Kế hoạch Rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên học kỳ I  năm học 2020 – 2021. Kính mời quý thầy cô hướng dẫn Đoàn, quý thầy cô hướng dẫn chuyên môn và các giáo sinh có liên quan xem các kế hoạch (các file đính kèm cuối trang tin) để thực hiện cho đúng.

Một số Kế hoạch có yêu cầu cập nhật online trên google sheets, nhờ quý thầy cô lưu ý cập nhật hết tất cả các sheets.

 

 1.      Kế hoạch số: 230/KH-THSP, ngày 22 tháng 9 năm 2020, V/v Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 cho sinh viên khối đào tạo giáo viên Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật và Giáo dục Tiểu học trình độ Cao đẳng, khóa 44,  Học kỳ I, năm học 2020 – 2021.

- Từ ngày 23/9/2020 đến 26/9/2020: Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên, liên hệ với GV hướng dẫn để thống nhất lịch và cập nhật online thông tin chi tiết trước ngày 29/9/2020 tại đây.

- Từ ngày 01/10/2020 đến 18/10/2020: Giáo viên giảng dạy, sinh hoạt chủ nhiệm theo kế hoạch.

 

2.      Kế hoạch số: 231/KH-THSP,  ngày 22 tháng 9 năm 2020, V/v Thực hành nghề nghiệp 1 cho sinh viên khối đào tạo giáo viên Ngoại ngữ trình độ Đại học khóa 19, Học kỳ I, năm học 2020 – 2021.

- Từ ngày 23/9/2020 đến 26/9/2020: Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên, liên hệ với GV hướng dẫn để thống nhất lịch và cập nhật online thông tin chi tiết trước ngày 29/9/2020 tại đây.

- Từ ngày 01/10/2020 đến 18/10/2020: Giáo viên giảng dạy, sinh hoạt chủ nhiệm theo kế hoạch.

 

3.      Kế hoạch số: 232/KH-THSP, ngày 22 tháng 9 năm 2020, V/v Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 cho sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 18 và 43, Học kỳ I, năm học 2020 – 2021.

- Từ ngày 23/9/2020 đến 26/9/2020: Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên, liên hệ với GV hướng dẫn để thống nhất lịch và cập nhật online thông tin chi tiết trước ngày 29/9/2020 tại đây.

- Từ ngày 01/10/2020 đến 18/10/2020: Giáo viên giảng dạy, sinh hoạt chủ nhiệm theo kế hoạch.

 

4.      Kế hoạch số: 233/KH-THSP, ngày 22 tháng 9 năm 2020, V/v Thực hành nghề nghiệp 1 cho sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 20, Học kỳ I, năm học 2020 – 2021.

- Từ ngày 23/9/2020 đến 26/9/2020: Thực hành nghề nghiệp 1 đã có Danh sách phân công kèm theo ở cuối kế hoạch nên không cần cập nhật online..

- Từ ngày 01/10/2020 đến 15/11/2020: Giáo viên giảng dạy, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt ngoại khóa theo kế hoạch.

 

 5.      Kế hoạch số: 234/KH-THSP, ngày 22 tháng 9 năm 2020, V/v Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở trường phổ thông 1&2 cho sinh viên khối đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng khóa 43&44, Học kỳ I,  năm học 2020 – 2021.

- Từ ngày 23/9/2020 đến 26/9/2020: Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên, liên hệ với GV hướng dẫn để thống nhất lịch và cập nhật online thông tin chi tiết trước ngày 29/9/2020 tại đây.

- Từ ngày 01/10/2020 đến 18/10/2020 (đối với khóa 43) và đến 08/11/2020 (đối với khóa 44): Giáo viên giảng dạy, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt tổ chuyên môn theo kế hoạch.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, nhờ quý thầy cô liên hệ với Phó Hiệu trưởng Dương Phú Điền theo số điện thoại 0918405651.

Trân trọng,

 

Trường PT Thực hành Sư phạm