Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Hóa

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

BỘ MÔN HÓA HỌC
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1Trần Thị Minh Thư Tổ trưởng0939.514.550tranminhthu.thsp@gmail.com
2Trịnh Thị Yến Thi 0939.858.324ttrinhthiyenthi@gmail.com
3Trần Ngọc Linh 0909.670.301ltranngoclinh@gmail.com
4Phạm Anh Tuấn 0973.132.187tuanrinh89@gmail.com