Primary tabs

Tổ Văn phòng

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Nguyễn Thị Ngọc ThơHiệu trưởng0909092279ntntho@agu.edu.vn
2Dương Phú ĐiềnPhó Hiệu trưởng0918405651dpdien@agu.edu.vn
3Lê Văn ĐiềnPhó Hiệu trưởng0985861851lvdien@agu.edu.vn
4Lê Bảo AnPhó Hiệu trưởng0973236994lban@agu.edu.vn
5Nguyễn Thị Trúc MinhThủ quỹ0949353667nttminh@agu.edu.vn
6Dưỡng Thị Ngọc DiệuKế toán0916904744dtndieu@agu.edu.vn
7Dương Thị Ngọc HiềnVăn Thư0984021969dtnhien@agu.edu.vn
8Phạm Văn HảiBảo vệ0919499135pvhai@agu.edu.vn
9Bùi Quang HừngBảo vệ0939029886bqhung@agu.edu.vn
10Phạm Thị Bích VânThư viện0911246596ptbvan@agu.edu.vn
11Vũ Quốc BìnhGV. TPT Đội0933171209vqbinh@agu.edu.vn
12Phạm Anh TuấnBT Đoàn0973132187panhtuan@agu.edu.vn
13Nguyễn Ngọc MiY tế0939531002nnmi@agu.edu.vn