Primary tabs

DANH SÁCH CHI ỦY CHI BỘ XV NHIỆM KỲ: 2020-2023

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụGhi chú
1Nguyễn Thị Ngọc ThơBT CB 15 
2Lê Văn ĐiềnP. BT CB 15 
3Nguyễn Thị Thu TrâmChi ủy viên 
4Trần Lê Hồng PhiChi ủy viên 
5Phạm Anh TuấnChi ủy viên