Primary tabs

Tổ Toán học

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Hồ Ngọc TrâmTổ trưởng0913658673hntram@agu.edu.vn
2Nguyễn Hữu PhụngTổ phó0987994224nhphung@agu.edu.vn
3Bùi Vân AnhGiáo viên0919029053bvanh@agu.edu.vn
4Phạm Quốc CườngGiáo viên0914969842pqcuong@agu.edu.vn
5Nguyễn Thị Ngân ChâuGiáo viên0977533132ntnchau@agu. edu. vn
6Lê Uyên PhươngGiáo viên0917986844luphuong@agu.edu.vn
7Đỗ Thanh HàGiáo viên0986596149dtha@agu.edu.vn
8Nguyễn Thị Thanh LoanGiáo viên0918467391ntthanhloan@gmail.com
9Trần Thị Mai ThanhGiáo viên0985029090ttmthanh@agu.edu.vn
10Nguyễn Thanh TuấnGiáo viên0915954281nttuan@agu.edu.vn
11Nguyễn Trọng ĐứcGiáo viên0977757652ntduc@agu.edu.vn
12Lư Minh NgọcGiáo viên0983686062lmngoc@agu.edu.vn