Primary tabs

Tổ Ngữ văn

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụEmail
1Nguyễn Thị Mỹ HạnhTổ trưởngnthimyhanh@agu.edu.vn
2Trần Thị Châu TrânTổ phóvhdanh@agu.edu.vn
3Mai Thị Mỹ LinhGiáo viênmtmlinh@agu.edu.vn
4Lê Hoài HậnGiáo viênlhhan@agu.edu.vn
5Võ Hoài DanhGiáo viênttctran@agu.edu.vn
6Nguyễn Thị Ngọc HânGiáo viênntnhan@agu.edu.vn
7Văn Thị Tuyết NhungGiáo viênvttnhung@agu.edu.vn
8Đỗ Thị Ngọc NữGiáo viêndtnnu@agu.edu.vn
9Lê Thị Hoàng OanhGiáo viênlthoanh@agu.edu.vn
10Trần Thị DiễmGiáo viêntthidiem@agu.edu.vn
11Lê Trí TâmGiáo viênltritam@agu.edu.vn