Primary tabs

Tổ Ngữ văn

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Nguyễn Thị Mỹ HạnhTổ trưởng0988967899nthimyhanh@agu.edu.vn
2Võ Hoài DanhTổ phó0915158463vhdanh@agu.edu.vn
3Mai Thị Mỹ LinhGiáo viên0368827473mtmlinh@agu.edu.vn
4Lê Hoài HậnGiáo viên0855997708lhhan@agu.edu.vn
5Trần Thị Châu TrânGiáo viên0915928700ttctran@agu.edu.vn
6Nguyễn Thị Ngọc HânGiáo viên0368509978ntnhan@agu.edu.vn
7Văn Thị Tuyết NhungGiáo viên0973729172vttnhung@agu.edu.vn
8Đỗ Thị Ngọc NữGiáo viên0964200111dtnnu@agu.edu.vn
9Lê Thị Hoàng OanhGiáo viên0985105585lthoanh@agu.edu.vn