Primary tabs

Tổ Hóa học

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụEmail
1Trần Thị Minh ThưTổ trưởngttmthu@agu.edu.vn
2Trịnh Thị Yến ThiGiáo viênttythi@agu.edu.vn
3Phạm Anh TuấnBT Đoàn-GVpanhtuan@agu.edu.vn
4Hồ Văn TrườngGiáo viênhvtruong@agu.edu.vn
5Lã Thị Thu HàGiáo viênlttha@agu.edu.vn