Primary tabs

Tổ Hóa học

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Trần Thị Minh ThưTổ trưởng0939514550ttmthu@agu.edu.vn
2Trịnh Thị Yến ThiGiáo viên0939858324ttythi@agu.edu.vn
3Phạm Anh TuấnBT Đoàn-GV0973132187panhtuan@agu.edu.vn
4Hồ Văn TrườngGiáo viên0918396224daihovan@gmail.com
5Lã Thị Thu HàGiáo viên0969247315