Primary tabs

Tổ Sử - Địa - GDCD - QP

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Trần Thị Thuận HảiTổ trưởng0982079880ttthai@agu.edu.vn
2Võ Văn SịnhTổ phó0977939141vvsinh@agu.edu.vn
3Nguyễn Thị LộcGiáo viên0376746007ntloc@agu.edu.vn
4Đào Minh HuệGiáo viên0972057320dmhue@agu.edu.vn
5Huỳnh Thị Kim NgânGiáo viên0979772521htkimngan@agu.edu.vn
6Nguyễn Thị Tú TrinhGiáo viên0838899791ntttrinh@agu.edu.vn
7Vũ Quốc Bình
TPT Đội-GV0933171209vqbinh@agu.edu.vn
8Trần Tuấn ThanhGiáo viên0352068468ttuanthanh@agu.edu.vn
9Phạm Thị Cẩm TiênGiáo viên0339966526ptctien@agu.edu.vn
10Đoàn Thị Kiều OanhGiáo viên0902441320dtkoanh@agu.edu.vn
11Nguyễn Thị Anh ĐàoGiáo viên0395295158 ntadao@agu.edu.vn