Primary tabs

Tổ Ngoại ngữ

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Trần Thị Thúy ViTổ Trưởng0984944569tttvi@agu.edu.vn
2NguyễnThị HạTổ Phó0945941000ntha@agu.edu.vn
3Nguyễn Thị Mỹ KiềuGiáo viên0944242513ntmkieu@agu.edu.vn
4Trần Thị Lệ HiệuGiáo viên0918317567ttlhieu@agu.edu.vn
5Lê Anh ThưGiáo viên0919072274lathu@agu.edu.vn
6Nguyễn Thị Tuyết NhungGiáo viên0847660900nttnhung@agu.edu.vn
7Phạm Hoàng AnhGiáo viên0383095496phanh@agu.edu.vn
8Phạm Thị Thảo NguyênGiáo viên0916363936ptthaonguyen@agu.edu.vn
9Nguyễn Thị Ngọc GiàuGiáo viên0368853204ntngiau@agu.edu.vn
10Nguyễn Ngô Phương ThanhGiáo viên0911390828nnpthanh@agu.edu.vn
11Hồ Nhật QuyênGiáo viên0948079627hnquyen@agu.edu.vn
12Tăng Kim ThủyGiáo viên0898088928tkthuy@agu.edu.vn
13Neáng Kim AnGiáo viên0972985412nkan@agu.edu.vn