Primary tabs

Tổ Ngoại ngữ

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụEmail
1Trần Thị Thúy ViTổ Trưởngtttvi@agu.edu.vn
2NguyễnThị HạTổ Phóntha@agu.edu.vn
3Nguyễn Thị Mỹ KiềuGiáo viênntmkieu@agu.edu.vn
4Trần Thị Lệ HiệuGiáo viênttlhieu@agu.edu.vn
5Lê Anh ThưGiáo viênlathu@agu.edu.vn
6Nguyễn Thị Tuyết NhungGiáo viênnttnhung@agu.edu.vn
7Phạm Hoàng AnhGiáo viênphanh@agu.edu.vn
8Phạm Thị Thảo NguyênGiáo viênptthaonguyen@agu.edu.vn
9Nguyễn Thị Ngọc GiàuGiáo viênntngiau@agu.edu.vn
10Nguyễn Ngô Phương ThanhGiáo viênnnpthanh@agu.edu.vn
11Hồ Nhật QuyênGiáo viênhnquyen@agu.edu.vn
12Tăng Kim ThủyGiáo viêntkthuy@agu.edu.vn