Primary tabs

Tổ Lý - KTCN

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Lê Minh TríTổ Trưởng0977602799leminhtri@agu.edu.vn
2Trần Lê Hồng PhiGiáo viên0974763163tlhphi@agu.edu.vn
3Văn Thành TrọngGiáo viên0985021818vttrong@agu.edu.vn
4Lê Quốc DũngGiáo viên0359548324lqdung@agu.edu.vn
5Hồ Đặng Vân PhươngGiáo viên0982123114hdvphuong@agu.edu.vn
6Nguyễn Thị Tú QuyênGiáo viên0377773430nttquyen@agu.edu.vn
7Lê Như HuỳnhGiáo viên0389756807lenhuhuynh000@gmail.com