Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Tiếng Anh

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hình nh các thành viên                                                                                                         

BỘ MÔN TIẾNG ANH
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1Nguyễn Thị Tuyết NhungTổ trưởng
0124.766.0900
nhungthsp@gmail.com
2Lê Anh Thư 0919.072.274leanhthu.av@gmail.com
3Nguyễn Xuân Trường 
0966.204.225
Olympia2004ctkg@gmail.com
4Trần Thị Thúy Vi 0984.944.569tttvi11@yahoo.com.vn
5Nguyễn Thị Hạ
Tổ phó
094.594.1000hanguyenthsp@gmail.com
6Nguyễn Thị Mỹ Kiều 0944.242.513
ntmkieuthsp@gmail.com
7Nguyễn Thị Ngọc Giàu 
0166.88.53.204
nguyengiau56@yahoo.com
8Nguyễn Ngô Phương Thanh 0919.545.828nnpthanh@gmail.com
9Hồ Nhật Quyên 01642.437.421whitelotusquyen@gmail.com
10Neáng Kim An 0972.985.412neangkiman@gmail.com
11Trần Thị Lệ Hiệu 0918.317.567chieu999@gmail.com