Primary tabs

Tổ Tiểu học 3

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
STTHọ và tênChức vụSố
Điện Thoại
Email
1Trần Thị Lệ TuyềnTổ trưởng0914272545ttltuyen@agu.edu.vn
2Trần Thị Bích NgọcGiáo viên0829468069ttbngoc@agu.edu.vn
3Lê Thị Thúy HằngGiáo viên0383859344ltthuyhang@agu.edu.vn
4Lê Trần Trung HiếuGiáo viên0399400202ltthieu@agu.edu.vn
5Nguyễn Thị Cẩm TúGiáo viên0366472139ntctu@agu.edu.vn
6Dương Kim ÁiGiáo viên0373409469dkai@agu.edu.vn
7Trần Nguyễn Bạch TrinhGiáo viên0968280759tnbtrinh@agu.edu.vn