Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Địa lý - Lịch sử - GDCD - QP

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

BỘ MÔN ĐỊA LÝ
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Trần Thị Thuận HảiTổ trưởng0982.079.880thuanhai2222@gmail.com
 2Phan Thị Như Khuyên 
0933.993.694
nhukhuyen645@gmail.com
 3Đào Minh Huệ
 
0972.057.320minhhue7x@gmail.com

 

BỘ MÔN LỊCH SỬ
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Nguyễn Thị LộcTổ phó
0167.674.6007
nguyenthiloccp@gmail.com
 2Huỳnh Thị Kim Ngân 0979.77.25.21
kimngan.agu@gmail.com
 3Võ Văn Sịnh 
0977.939.141
vvsinh@gmail.com

 

BỘ MÔN GDCD
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Lê Bảo An
Bí thư Đoàn trường
0973236994
lban@agu.edu.vn
 2Nguyễn Văn TấnPhó Bí thư Đoàn trường, Bí thư CĐGV
0983.012.201
nguyentan0285@yahoo.com.vn
 3Vũ Quốc Bình 
0933.171.209
vqbinh@agu.edu.vn