Primary tabs

Tổ tin học

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phan Hồng Yến

Tổ trưởng

phyen@agu.edu.vn

2

.Nguyễn.Văn.Hội..

Giáo viên

nvhoi@agu.edu.vn

3

Trương Cẩm Lụa

Giáo viên

tclua@agu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

ntphuong@agu.edu.vn

5

Nguyễn Việt Thắng

Giáo viên

nvthang@agu.edu.vn