Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hình ảnh các thành viên

BỘ MÔN THỂ DỤC
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Nguyễn Văn Thu ThyTổ trưởng0936.844.855
nvtthy@agu.edu.vn
 2Văng Hoàng Anh 091.557.6023
cokinhmen@gmail.com
 3Võ Quang Nhân 
0166.612.2220
bachthuhienlx@gmail.com
 4Phạm Ngọc Vũ 
090.761.0611
vungocpham122@gmail.com
 5Văng Hoàng Đệ 
0167.778.5519
hoangdevang1991@gmail.com
 6Nguyễn Hoàng Phúc 01674.602.135phucangiang89@gmail.com

 

BỘ MÔN ÂM NHẠC
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Nguyễn Thanh Triều 
0979.662.701
thanhtrieu_ag@yahoo.com.vn
 2Phạm Thị Thúy Phượng 
0974.195.774
pthuyphuong@yahoo.com.vn

 

BỘ MÔN MỸ THUẬT
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Dương Mỹ Liên Tổ phó0168.36.36.366
dmylien@gmail.com
 2Nguyễn Văn Tuấn 0944.756.500tuan.nguyen113@gmail.com