Primary tabs

Thông báo bốc thăm lớp 1 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm học 2021-2022

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

1. Mời Phụ huynh học sinh có con em nộp hồ sơ vào lớp 1 (diện bốc thăm), họp trực tuyến vào 15h ngày 10/9/2021, để nghe sinh hoạt cách thức tham gia bốc thăm (qua google meet, trường đã gửi hướng dẫn qua email Phụ huynh học sinh).

2. Họp bốc thăm trực tuyến vào lúc 7h30 ngày 11/9/2021.

3. Phụ huynh nào đã cung cấp email cho trường mà chưa nhận được thông tin về bốc thăm lớp 1, vui lòng liên hệ sđt:  0973236994 (trong sáng ngày 10/9/2021).