Primary tabs

hntram

HỒ NGỌC TRÂM

CHỨC VỤ: 
Tổ trưởng
TRÌNH ĐỘ: 
Đại Học
NĂM SINH: 
19/06/1976
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/10/2000
SĐT: 
0913.658.673