Primary tabs

tlhphi

TRẦN LÊ HỒNG PHI

CHỨC VỤ: 
Tổ trưởng
TRÌNH ĐỘ: 
Thạc sỹ
NĂM SINH: 
25/11/1981
NƠI SINH: 
CÀ MAU
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/10/2004
SĐT: 
0974.736.163