Primary tabs

nttnhung

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

CHỨC VỤ: 
Tổ trưởng
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
04/07/1982
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/09/2004
SĐT: 
0124.766.0900