Thầy giáo mời cha của trò Ngốc đến lớp học để phàn nàn về đứa con của ông.