Đăng ký thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng 2020 như thế nào?