Công văn về việc điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2020 do dịch COVID-19