Gặp gỡ các thí sinh điểm cao của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở An Giang