Tin nhà trường

Chi bộ XV - Trường PT Thực hành Sư phạm tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Được sự thống nhất của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, chiều ngày 21/02/2020, tại Phòng Chuyên đề 3, Chi bộ XV - Trường PT Thực hành Sư phạm đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Hướng dẫn làm và nộp bài qua mạng

Xem chi tiết các tập tin đính kèm.

Đề ôn tập qua Mạng khối 12 (đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 11 (đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 10 (Đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 9 (đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Thông báo kế hoạch dạy học qua mạng

Xem chi tiết tập tin đính kèm

TKB áp dụng từ ngày 17-02-2020 (cập nhật 13.2.2020)

Xem tập tin đính kèm

TKB áp dụng từ ngày 17-02-2020

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 03/02/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Pages