Tin nhà trường

THÔNG BÁO Tuyển dụng Nhân viên phục vụ Bán trú Năm học 2017 - 2018

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm - Đại học An Giang cần tuyển nhân viên phục vụ công tác bán trú làm việc tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm với các yêu cầu và vị trí sau:

Lịch Sinh Hoạt Hè Năm 2017

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Thông báo tuyển sinh lớp 6

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thông báo tuyển sinh lớp Một bán trú

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thông báo chiêu sinh lớp trải nghiệm hè 2017

         Căn cứ kế hoạch số 87/KH-THSP ngày 17 tháng 5 năm 2017của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm về việc tổ chức lớp trải nghiệm hè 2017;

Chương trình và kế hoạch lớp trải nghiệm hè 2017

Xem chi tiết trong 2 tập tin đính kèm....

Lịch thi Học kỳ 2

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Kế hoạch TS 10 năm 2017-2018

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Ngày Hội Môi Trường

Ngày Hội Môi Trường

Album ảnh ngày hội môi trường
Nguồn: N.V.Tuấn

Kế hoạch Rèn Nghiệp Vụ Sư Phạm HKII năm học 2016 - 2017

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Pages