Tin nhà trường

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020)

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Lịch phát hình dạy học qua truyền hình đợt 5

Lịch phát sóng hướng dẫn học tập qua truyền hình An Giang, ôn tập
kiến thức lớp 9 và lớp 12 (từ ngày 17/5 đến ngày 30/5/2020)

Chi tiết xem tập tin đính kèm

Thông báo về việc tổ chức hoạt động bán trú cấp Tiểu học

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Học liệu Video bài giảng (Sở Giáo dục Đào tạo An Giang)

TT

MÔN HỌC

KÊ KHAI THÔNG TIN Y TẾ CÁ NHÂN HỌC SINH

Nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh cũng như cộng đồng khi học sinh trở lại học vào ngày 04/5/2020, nhà trường thực hiện việc Kê khai thông tin y tế cá nhân học sinh để nhà trường tiện theo dõi sức khỏe từng học sinh trong quá trình học tập. Đối với học sinh Tiểu học, kính nhờ Quý Phụ huynh giúp các em thực hiện kê khai dùm.

Thông báo Về việc học lệch giờ của học sinh tiểu học khi trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

Lịch dạy học qua truyền hình VTV 7 tuần 28 từ ngày 27/4- 02/5

Xem chi tiết tập tin đính kèm

LỊCH DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH KHỐI 9 VÀ 12 (Từ ngày 28/4/2020 đến 16/5/2020) LỊCH DẠY HỌC QUA INTERNET CÁC KHỐI CÒN LẠI (Từ ngày 28/4/2020 đến 03/5/2020)

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm trân trọng thông báo đến các em học sinh “Lịch dạy học qua truyền hình khối 9 và 12” của Sở GD ĐT An Giang, từ ngày 28/4/2020 đến 16/5/2020 và “Lịch dạy học qua internet các khối còn lại” của trườn

Thời khóa biểu khối 9, 12 từ ngày 27/4/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thông báo về việc cho học sinh trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem tập tin đính kèm.

Pages