Tin nhà trường

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch covid-19

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thông báo Kế hoạch số 58, V/v Dạy và học trực tuyến trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Đợt 2)

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu cấp THPT Áp dụng từ ngày 16/03/2020

Xem tập tin đính kèm

Thông báo tiếp tục nghỉ phòng chống dịch Covid-19 của học sinh Tiểu học và THCS

Chi bộ XV - Trường PT Thực hành Sư phạm tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Được sự thống nhất của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, chiều ngày 21/02/2020, tại Phòng Chuyên đề 3, Chi bộ XV - Trường PT Thực hành Sư phạm đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Hướng dẫn làm và nộp bài qua mạng

Xem chi tiết các tập tin đính kèm.

Đề ôn tập qua Mạng khối 12 (đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 11 (đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 10 (Đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 9 (đợt 1)

Tải các tập tin đính kèm

Pages