Tin nhà trường

Đề thi tham khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12/4/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm!

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05/04/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/03/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm!

Chúc mừng ngày 8/3

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01/03/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm!

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22-2-2021 (cập nhật)

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 và kèm theo Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết các tập tin đính kèm

Công văn của Sở GD&ĐT An Giang V/v lùi thời gian nhập học sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xem chi tiết công văn đính kèm

Thông báo về việc lùi thời gian nhập học sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

Xem chi tiết công văn đính kèm

Pages